Διδασκαλία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Αρχές Απεικονιστικών Μεθόδων στην Ανατομική Απεικόνιση, Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2016-σήμερα)
 • Principles of Molecular Imaging Techniques, MSc Course on “Translational Research in Molecular Biology and Genetics”, Dept. of MBG, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace, Greece (2013-2015)
 • Ontologies and Data Modeling in Bioinformatics, MSc Course on “Translational Research in Molecular Biology and Genetics”, Dept. of MBG, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace, Greece (2013-today)
 • Research MethodologyMSc Course on “Translational Research in Molecular Biology and Genetics”, Dept. of MBG, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace, Greece (2016)
 • On-line Literature Search, MSc Course on “Translational Research in Molecular Biology and Genetics”, Dept. of MBG, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace, Greece (2013-today)
 • Research Funding via Competitive Grants, MSc Course on “Translational Research in Molecular Biology and Genetics”, Dept. of MBG, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace, Greece (2013-today)
 • Personal Skills for Researchers, MSc Course on “Translational Research in Molecular Biology and Genetics”, Dept. of MBG, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace, Greece (2013-today)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Χειρουργική, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χειρουργική Ήπατος Παγκρέατος και Χοληφόρων, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2007 – σήμερα)
 • Health Information Systems, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Πληροφορική στις Επιστήμες Ζωής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (2007-2011)
 • Εφαρμογές Ακτινοβολιών στην Ιατρική, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ασφάλεια και Υγειινή Εργασίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2005 – 2008)
 • Αρχές Φυσικής Ακτινοβολιών, Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για Τεχνολόγους Ακτινοβολιών, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (2010)
 • Molecular Imaging Techniques, Postgraduate Seminar on Modern Methods of Light Microscopy and Applications in Biomedical Research and Diagnosis, Institut Pasteur Hellenique (2005)

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 • Ε. Δελίδου, “Εικονική καθοδήγηση για την πρόληψη και διαχείριση της βέλτιστης (σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής και διανοητικής) συμπεριφοράς των παιδιών και των ενηλίκων για ποιότητα ζωής δια βίου”, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μάρτιος 2017 – σήμερα (Επιβλέπουσα)
 • Σ. Καββαδίας, “Σημασιολογική Αναπαράσταση, Επεξεργασία και Ανάλυση Φηφιακών Δεδομένων σε Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγείας”, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μάρτιος 2016 – σήμερα (Επιβλέπουσα)
 • Α. Rodina, “Research, Design, and Development of Software Tools for Process Management in the Area of e-Health”, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008 – 2012 (Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Επιβλέπων: Καθ. Ν. Παλληκαράκης)
 • Σ. Κωνσταντινίδης, “Τεχνικές Εύρεσης, Αναδιαμόρφωσης, Επαναστόχευσης και Αξιοποίησης Μαθησιακών Αντικειμένων της Ιατρικής Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο με Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Διεθνών Προτύπων”, Σχολή Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2009 – 2012 (Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Επιβλέπων: Καθ. Κ. Παππάς)
 • Δ. Μαντζάρης, “Ανάπτυξη Ευφυών Αλγορίθμων στην Ιατρική Διαγνωστική”, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Φεβρουάριος 2004 – Φεβρουάριος 2009 (Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Γ. Αναστασόπουλος, ΔΠΘ)
 • Σ. Δέλλας, «Διδακτική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής με Εφαρμογές στο Διαδίκτυο», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, ΔΠΘ, Μάιος 2008. (Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κέκκερης )
 • Ι. Παλιόκας, «Ανάπτυξη Διερευνητικών Περιβαλλόντων Μάθησης», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, ΔΠΘ, Φεβρουάριος 2008. (Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κέκκερης)
 • L. Orfanidis, “An Investigation of National Readiness for Health Record Systems in South Eastern Europe, Using Macro-Level Metrics and Simulation”, Dept. of Information Studies, Faculty of Pure Science, University of Sheffield, UK , March 2007 (Πρόεδρος διμελούς εξεταστικής επιτροπής. Επιβλέπων: Dr. B. Eaglestone)
 • Κ. Τσιτουρίδης, «Διερεύνηση των Αγγειακών Δυσπλασιών του Εγκεφάλου με τον Μαγνητικό Συντονισμό», Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, 2003. (Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Μανάβης)