Βιογραφικό

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2020-σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), ΦΕΚ  Γ425/13.04.2020

2012-2020: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), ΦΕΚ  Γ843/22.08.2012

2005-2012: Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος), Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ),  ΦΕΚ 107/13.05.2005

2001-2005: Επίκουρος Καθηγητής (επί θητεία), Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ),  ΦΕΚ 70/03.04.2001

1999-2001: Διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας για κύηση και λοχεία

1998-1999: Λέκτορας (με σύμβαση κατά το ΠΔ407/80), Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

1995-1999: Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ), Ηράκλειο Κρήτης

Επαγγελματικές Θέσεις και Δραστηριότητες

Διευθυντής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  (2009-2010 και 2019-σήμερα)

Εκπρόσωπος του Τμήματος Ιατρικής στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (7μελές και Ολομέλεια) του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2019-σήμερα)

Secretary GeneralEAMBES: European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (December 2016 – σήμερα)

Communications OfficerEAMBES: European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (March 2016 – December 2016)

Treasurer, EAMBES: European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (March 2015 – March 2016)

Councilor, General Council, EAMBES: European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (2014-σήμερα)

Μέλος της Επιτροπής Πνευματικών Δικαιωμάτων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2015-σήμερα)

DUTH representative in the General Assembly of EAMBES: European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (2014-σήμερα)

Co-chair of the IFMBE International Committee “Women in Medical & Biological Engineering” (2015-2018)

Member of the IFMBE International Committee “Women in Medical & Biological Engineering” (2010-σήμερα)

Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (2010-σήμερα)

Member of the Greek National Representatives Team in EU FP7-Capacities-Research Potential (2006-2010)

Μέλος Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  (2008-2011)

DUTH representative in the Greek Chapter of HL7 (2003-today)

ICS-FORTH representative in the ERCIM working group “Health and Information Technology” (1998-1999)

Εκπαίδευση

1994 – Διδακτορικό, Dept. of Medical Physics and Bioengineering, UCL, University of London, UK.

1989 – M.Scin Medical Physics, Dept. of Physics, University of Surrey, UK.

1989 – Certificate in Management Studies, One-Year Elective Course, University of Surrey, UK.

1987 – Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα ΦυσικήςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ

Βραβεία και Υποτροφίες

1992-1993 British Council Scholarship for postgraduate studies

1988-1991 Scholarship of the Greek State Scholarship Foundation for postgraduate studies

1983-1987 Prize of the Greek State Scholarship Foundation prize for outstanding performance in undergraduate studies

Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων

IEEE & IEEE Engineering in Medicine & Biology Society

Ελληνική Εταιρία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (EΛΕΒΙΤ)

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος δημοσιεύσεων και προσκεκλημένων ομιλιών.

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Ανταγωνιστικά Έργα

Κατάλογος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.

Διδακτικό έργο

Κατάλογος πανεπιστημιακών μαθημάτων και διδακτορικών φοιτητών.

Eμπειρία Σύνταξης

Κατάλογος συντακτικού έργου σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικές διοργανώσεις συνεδριών σε επιστημονικά συνέδρια

Εμπειρία Αξιολόγησης

Αξιολογητής σε 5 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 2 συλλογικούς τόμους, και περισσότερα από 15 διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Αξιολογητής σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και προτάσεις.