Δημοσιεύσεις

 

citation report by google scholar 

 

Ε. Καλδούδη, Χ. Ελευθεριάδης, Φυσική της Ζωής,  Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015. ISBN: 978-960-603-509-8 [eBook in Greek CC BY-NC-SA].
[book pdf – 9.3MB] – [link to book homepage]

Η αυθεντική πηγή για το βιβλίο είναι το ελεύθερης πρόσβασης αποθετήριο Κάλλιπος (http://hdl.handle.net/11419/6132)

2020

 • S. Kavvadias, G. Drosatos, E. Kaldoudi, Supporting Topic Modeling and Trends Analysis in Biomedical Literature, Journal of Biomedical Informatics, vol. 110, 103574, October 2020
  [doi: https://doi.org/10.1016/j.jbi.2020.103574]
  Q1 (2019), IF 2019 = 3.526, SJR 2019 = 1.140, H-index 2019= 91

2019

 • G. Drosatos, E. Kaldoudi, A Probabilistic Semantic Analysis of eHealth Scientific Literature, Journal of Telemedicine and Telecare, 2019
  [doi: https://doi.org/10.1177/1357633X19846252]
  Q1, IF 2018 = 2.229, SJR 2018 = 0.863, H-index = 66
 • G. Drosatos, E. Kaldoudi, Blockchain Applications in the Biomedical Domain: A Scoping Review, Computational and Structural Biotechnology Journal, vol.17, pp. 229-240, 2019
  [doi: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2019.01.010]
  Q1, IF 2018 = 4.720, SJR 2018 = 1.726, H-index = 29
  ‎‎
 • G. Barabino, M. Frize, F. Ibrahim, E. Kaldoudi, L. Lhotska, L. Marcu, M. Stoeva, V. Tsapaki, E. Bezak, Solutions to gender balance in STEM fields through support, training, education and mentoring – report of the International Women in Medical Physics and Biomedical Engineering Task Group, Science and Engineering Ethics, 26 Feb 2019
  [doi: https://doi.org/10.1007/s11948-019-00097-0]
  Q1, IF 2018 = 2.275, SJR 2018 = 0.754, H index = 43
 • M. Simaityte, A. Petrenas, J. Kravcenko, E. Kaldoudi, V. Marozas, Objective Evaluation of physical activity pattern using smart devices, Scientific Reports, 9, Article no. 2006, 14 Feb 2019
  [doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-38638-z]
  Q1, IF 2018 = 4.011, SJR 2018 = 1.414, H index = 149
 • S. Kavvadias, G. Drosatos, E. Kaldoudi, An Online Service for Topics and Trends Analysis in Medical Literature. In: Lhotska L., Sukupova L., Lacković I., Ibbott G. (eds) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/1, pp. 481-485. Springer, Singapore, 2019
  [paper reprint] – [presentation] – [conference site]
  SJR 2018 = 0.150, H index = 25

2018

 • A.S. Kleinaki, P. Mytis-Gkometh, G. Drosatos, P.S. Efraimidis, E. Kaldoudi, A Blockchain-Based Notarization Service for Biomedical Knowledge Retrieval, Computational and Structural Biotechnology Journal, vol.16, pp. 288-297, 2018
  [doi: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2018.08.002]
  Q1, IF 2018 = 4.720, SJR 2018 = 1.726, H-index = 29
 • Kavvadias S., Drosatos G., Kaldoudi E. (2019) An Online Service for Topics and Trends Analysis in Medical Literature. In: Lhotska L., Sukupova L., Lacković I., Ibbott G. (eds) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/1. Springer, Singapore
  [paper reprint] – [presentation] – [conference site]
  SJR 2018 = 0.150, H index = 25
 • G. Drosatos, K. Bakirlis, P.S. Efraimidis and E. Kaldoudi, Communicating Personalized Risk Factors for Lifestyle Coaching, HealthInf 2018: 11th International Conference on Health Informatics, Funchal, Madeira, Portugal, January 19-21, 2018
  [preprint] – [presentation] – [conference site]
 • P. Mytis-Gkometh, G. Drosatos, P. S. Efraimidis and E. Kaldoudi, Notarization of Knowledge Retrieval from Biomedical Repositories using Blockchain Technology, in N. Maglaveras, I. Chouvarda, P. de Carvalho (eds). Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health, IFMBE Proceedings vol. 66, pp. 69-73, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018 /doi.org/10.1007/978-981-10-7419-6_12
  [preprint] – [presentation] – [conference site]
  SJR 2018 = 0.150, H index = 25

2017

 • A. Rodrigues, V. Marozas, S. Daukantas, N. Kusleikaite-Pere, I. Stramaityte, I.A. Bumblyte, E. Kaldoudi, Differences Between Model-based Electrocardiogram T Wave Features Before and After Haemodialysis, Proceedings of the 2017 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), Turin, Italy, October 19-21, 2017, pp. 148-151, IEEE Conference Operations, ISBN: 978-1-5090-5803-7
  [preprint] – [poster] – [conference site]
 • Y. Zhao, F. Parvinzamir, S. Wilson, H. Wei, Z. Deng, N. Portokallidis, A. Third, G. Drosatos, E. Liu, F. Dong, V. Marozas, A. Lukosevicius, E. Kaldoudi, and G. Clapworthy, Integrated Visualisation of Wearable Sensor Data and Risk Models for Individualised Health Monitoring and Risk Assessment to Promote Patient Empowerment, Journal of Visualisation, vol.20(2), 405-423, May 2017
  [paper] – [on line publication]
  Q2, (IF 2018 = 0.879), SJR 2017 = 0.267, H-index 2018 = 24
 • S. Daukantas, V. Marozas, G. Drosatos, E. Kaldoudi and A. Lukosevicius, General Data Format Security Extensions for Biomedical Signals, In H. Eskola et al. (eds.) IFMBE Proceedings EMBEC & NBC 2017, vol 65, pp. 731-734, 2017 (DOI: 10.1007/978-981-10-5122-7_183)
  [paper] – [conference site]
  SJR 2018 = 0.143, H-index 2018 = 25
 • G. Drosatos, S. E. Kavvadias and E. Kaldoudi, Topics and Trends Analysis in eHealth Literature. In H. Eskola et al. (eds.) IFMBE Proceedings EMBEC & NBC 2017, vol 65, pp. 563-566, 2017 (DOI: 10.1007/978-981-10-5122-7_141)
  [paper corrected for corrigendum] – [corrigendum] – [conference site]
  SJR 2018 = 0.143, H-index 2018 = 25
 •  E. Liu, Y. Zhao, H. Wei, E. Kaldoudi, S. Roumeliotis, Analysis of Disease Progression Using Data Visualization, 2017 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData), Exeter, UK, June 21-23, 2017, pp. 877-882.
  [doi: 10.1109/iThings-GreenCom-CPSCom-SmartData.2017.135]
 • E. Kaldoudi, Making Environments Work for People. A Novel Approach towards Personal Lifestyle Management Informatics, Proceedings of HealthInf 2017, pp. 418-423, Porto, Portugal, 21-23 February 2017
  [paper preprint] – [presentation] – [conference site] ‏

2016

 • E. Kaldoudi, Personalized Patient Empowerment and Shared Decision Support for Cardiorenal Disease and Comorbidities. In European Project Space on Intelligent Technologies, Software engineering, Computer Vision, Graphics, Optics and Photonics, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, LDA, 2016, pages 3-25, ISBN: 978-989-758-206-6
  [preprint] – [book site] – [doi: 10.5220/0007903500030025]
 • Y. Zhao, F. Parvinzamir, Z. Deng, H. Wei, X. Zhao, E. Liu, F. Dong, G. Clapworthy, A. Lukosevicius, V. Marozas, E. Kaldoudi, MyHealthAvatar and CARRE: Case Studies of Interactive Visualisation for Internet-enabled Sensor-assisted Health Monitoring and Risk Analysis, IET Networks, vol. 5(5), 121-124, Sept 2016
  [paper]
 • E. Liu, Y. Zhao, H. Wei, S. Roumeliotis, E. Kaldoudi, Navigating Health Literacy using Interactive Data Visualisation, IEEE 16th International Conference on Bioinfomatics and Bioengineering BIBE 2016,  Taichun, Taiwan, China, 31 October – 2 November 2016
  [paper] – [conference site]
 • E. Liu, Y. Zhao, F. Parvinzamir, S. Roumeliotis, E. Kaldoudi, Efficient visualisation approaches for making sense of data collected during self-management, 3rd European Congress on eCardiology and eHealth, Berlin, Germany, 26-28 October 2016
  [poster] – [conference site]
 • A. Third, G. Gkotsis, E. Kaldoudi, G. Drosatos, N. Portokallidis, S. Roumeliotis, K. Pafili, J. Domingue, Integrating medical scientific knowledge with the semantically Quantified Self, International Semantic Web Conference, Lecture Notes in Computer Science: The Semantic Web – ISCW2016, vol. 9981, pp. 566-580, Springer International Publishing, 2016 (proceedings of the 15th International Semantic Web Conference, Kobe, Japan, October 17–21, 2016)
  [paper] – [conference site]
 • D. Papazoglou, K. Zagkas, S. Roumeliotis, N. Karvelyte, L. Rimsevicius, S. Pouliliou, P. Passadakis, E. Kaldoudi, A Protocol for Randomized Clinical Trial of a Novel Empowerment System for Cardiorenal Patients, Proceedings of the 15th European Congress of Internal Medicine, p. 308, Amsterdam, Netherlands, 2-3 September 2016
  [abstract] – [poster] – [conference site]
 • S. Kavvadias, E. Kaldoudi, N. Makris, 60 Years of Cognitive Psychology Research: Literature Trends Analysis. In the Proceeding of the 4th Panhellenic Conference on Cognitive Psychology, p. 11, Athens, 14-16 April, 2016 [in greek]
  [abstract] – [presentation]
 • Y. Zhao, F. Parvinzamir, H. Wei, E. Liu, Z. Deng, F. Dong, A. Third, Ar. Lukosevicius, V. Marozas, E. Kaldoudi, G. Clapworthy, Visual Analytics for Health Monitoring and Risk Management in CARRE, Lecture Notes in Computer Science: vol. 9654, pp. 380-391,  Springer Int Publishing, Switzerland, 2016 (Revised Selected Papers from the 10th International Conference, Edutainment 2016, Hangzhou, China, April 14-16, 2016)
  [paper] – [conference site]
 • N. Portokallidis, G. Drosatos, E. Kaldoudi. Capturing Provenance, Evolution and Modification of Clinical Protocols via a Heterogeneous, Semantic Social Network. In W. Sermeus et al (Eds.), Nursing Informatics, IMIA and IOS Press, 2016, Stud Health Technol Inform. vol. 225, 592-596, 2016
  [paper reprint] – [presentation] – [conference site] – [publisher site]-[pubmed]
 • E. Kaldoudi, G. Drosatos, N. Portokallidis, A. Third. An Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-Description. In Proc. of the 14th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2016), Paphos, Cyprus, 31 Mar. – 2 Apr. 2016
  [paper] – [presentation] – [conference site]‏
 • G. Drosatos, P. S. Efraimidis, G. Williams, E. Kaldoudi. Towards Privacy by Design in Personal e-Health Systems. In Proc. of the 9th International Conference on Health Informatics (HealthInf 2016), part of BIOSTEC, Rome, Italy, 21-23 Feb. 2016
  [paper preprint] – [presentation] – [conference site]

2015

 • G. Drosatos, S. Roumeliotis, A. Arampatzis, E. Kaldoudi. DUTH at TREC 2015 Clinical Decision Support Track. In Proc. of 24th Text Retrieval Conference (TREC 2015), National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, Maryland, USA, 17-20 Nov. 2015
  [paper preprint] – [on-line publication] – [conference site]
 • A. Third, E. Kaldoudi, G. Gkotsis, S. Roumeliotis, K. Pafili, J. Domingue, Capturing Scientific Knowledge on Medical Risk Factors, SciKnow 2015: 1st International Workshop on Capturing Scientific Knowledge, collocated with the 8th International Conference on Knowledge Capture (K-CAP), Palisades, NY, USA, October 7-10, 2015
  [paper reprint]-[presentation]-[link to conference website]
 • N. Portokallidis, G. Drosatos, E. Kaldoudi, Aggregating Educational Data for Patient Empowerment, ELEVIT 2015: 6th Panhellenic Conference on Biomedical Technology, p. 79, Athens, Greece, 6-8 May 2015
  [abstract]-[presentation]
 • G. Drosatos, A. Arampatzis and E. Kaldoudi, Extracting Intention from Web Queries – Application in eHealth Personalization, In the Proceedings of the IUPESM 2015: World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 7-12 June, 2015
  [paper preprint] – [presentation]‏‏‏
  ‏‏‏‏‏
 • N. Portokallidis, G. Drosatos, E. Kaldoudi, Semantic Conceptual Model for Managing Clinical Protocols, ELEVIT 2015: 6th Panhellenic Conference on Biomedical Technology, p. 78, Athens, Greece, 6-8 May 2015.
  [abstract]-[presentation]
 • E. Kaldoudi, N. Makris, Patient Empowerment as a Cognitive Process, In: C. Verdier, M. Bienkiewicz, A. Fred, H. Gamboa and D. Elias (Eds), The Proceedings of HealthInf 2015: 8th International Conference on Health Informatics, pp. 605-610, Lisbon, Portugal, 12-15 January, 2015
  [paper reprint]-[presentation]-[presentation on slideshare]

2014‏

 • D.K. Dimoliatis, G.N. Lyrakos, X. Tseretopoulou, T. Tzamalis, G. Bazoukis, A. Benos, C. Gogos, K. Malizos, I. Pneumatikos, K. Thermos, E. Kaldoudi, M. Tzaphlidou , I.N. Papadopoulos , E. Jelastopulu, Development and Validation of the ‘iCAN!’ – A Self-administered Questionnaire Measuring Outcomes/ Competences and Professionalism of Medical Graduates, Universal Journal of Educational Research, vol. 2(1), 19-36, 2014.
  [reprint]

2013

 • S. Dietze, E. Kaldoudi, N. Dovrolis, D. Giordano, C. Sampinato, M. Hendrix, A. Protopsaltis, D. Taibi, H.Q. Yu, Socio-semantic Integration of Educational Resources – The Case of the mEducator Project, Journal of Universal Computer Science, vol.19(11), 1543-1569, 2013
  [reprint]
 • D. Tektonidis, A. Bokma, E. Kaldoudi, A. Koumpis, From Patient Information Services to Patient Guidance Services-The iCare Approach, In: N. Bessis, F. Xhafa, D. Varvarigou, R. Hill, M. Li (Eds.) Internet of Things and Inter-cooperative Computational Technologies for Collective Intelligence, Studies in Computational Intelligence, Vol. 460, 413-431, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2013 (DOI 10.1007/978-3-642-34952-2_17, ISBN 978-3-642-34951-5)
  [chapter homepage]-[chapter preprint (780kB)]
 • S. Stefanut, D. Gorgan, E. Kaldoudi, N. Dovrolis, S. Dietze, Creating Education Resources for Medical Education in the Web2.0/Web3.0 Era, Chapter 15  in: T. Issa, P. Isaías and P. Kommers (eds.), “Information Systems and Technology for Organizations in a Networked Society”, pp. 275-294, IGI Global, Hershey, PA, USA, 2013 (ISBN 978-1-4666-4062-7)
  [book homepage]-[chapter preprint (510kB)]
 • E. Kaldoudi, N. Dovrolis, Comorbidities Modeling for Supporting Integrated Care in Chronic Cardiorenal Disease, In the IFMBE Proceedings of MEDICON 2013, the 13th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, Sevilla, Spain, September 25-28, 2013, in Roa L.M.M (ed.), IFMBE Proceedings vol. 41, pp. 1362-1365, Springer International Publishing Switzerland, 2013.
  [paper reprint]-[poster]
 • E. Kaldoudi, N. Dovrolis, Semantic Social Networks for Integrated Healthcare, in the Proceedings of PRO-VE’13: 14th IFIP Working Conference on Virtual Enterprise, Dresden, Germany, 30 September to 2 October 2013 (pp. 729-736)
  [paper reprint]-[presentation]

2012

 • M. Hendrix, A. Protopsaltis, I. Dunwell, S. de Freitas, P. Petridis, S. Arnab, N. Dovrolis, E. Kaldoudi, D. Taibi, S. Dietze, E. Mitsopoulou, D. Spachos, P. Bamidis, Technical Evaluation of The mEducator 3.0 Linked Data-based Environment for Sharing Medical Educational Resources, In the Proceedings of Linked Learning 2012: 2nd International Workshop on Learning and Education with the Web of Data, at the World Wide Web Conference 2012, Lyon, France, April 17, 2012
  [paper_reprint]
 • T. Stefanut, D. Gorgan, N. Dovrolis, E. Kaldoudi, S. Dietze, Creating Medical Related Learning Resources Using Repurposing Procedures and Semantic Web Functionalities, e-Society 2012, IADIS International Conference, Berlin, Germany, March 10-13, 2012
  [paper_reprint]
 • S. Dietze, H.Q.Yu, D. Giordano, E. Kaldoudi, N. Dovrolis, and D. Taibi, Linked Education: interlinking educational Resources and the Web of Data, in the Proceedings of the 27th ACM Symposium On Applied Computing (SAC-2012), Special Track on Semantic Web and Applications, Riva del Garda (Trento), Italy, 25-29 March, 2012
  [paper_reprint]
 • E. Kaldoudi, Women in Science and Engineering – A Greek Experience, IFMBE News, no. 88, pp. 17-22, Nov-Jan 2011/2012
  [link to online publication]-[preprint]
 • T. Stefanut, D. Gorgan, N. Dovrolis, E. Kaldoudi, Modeling the Repurposing of Teaching Resources in Medical Domain Through Social Networks and Semantic Web, Romanian Journal of Human-Computer Interaction, vol. 5(1), pp. 1-18, 2012 (in Romanian)
  [link to journal]-[reprint]
 • T. Stefanut, D. Gorgan, N. Dovrolis, E. Kaldoudi, S. Dietze, Creating Medical eLearning Resources through Repurposing Procedures, Social and Semantic Web Functionalities, in the Proceedings of MEI 2012, 1st International Conference on Medical Education Informatics, Thessaloniki, Greece, April 6-7, 2012
  [abstract]-[presentation]

2011

 • G. Eysenbach, and The CONSORT-EHEALTH Group (Moher D, Ritterband L, Christensen H, Stoner S, Drozd F, Blankers M, Crutzen R, Tait R, Mohr D, Evans D, Kok R, Chumnanvej S, Kooprasertying P, Anthony S, Kivuti LW, Hambly K, Aarts JW, Prins J, De la Torre I, Cook R, Jung BC, Burkhard R, Ruiz-Baques A, Gabarron E, Ahmadvand A, Gentles S, Kauer S, Kristjánsdóttir ÓB, Choubisa R, Achampong EK, Arvidsson D, Gagnon MP, Gurgan M, Daviss S, Mathieu E, Labrecque M, Anders HG, Lehto T, Kaldoudi E, Klovning A, Chih MY, Antypas K, Eide H, Lewin T, Leung FL, Ancker J, Fernando J, Archambault PM, Dias R, Lau A, Beck P, Mayo-Wilson E, Bewick B.), CONSORT-EHEALTH: improving and standardizing evaluation reports of Web-based and mobile health interventions, Journal of Medical Internet Research, vol. 13(4), e126, 2011.
  [link to online publication]
 • E. Kaldoudi, N. Dovrolis, S. Konstantinidis, P. Bamidis, Depicting Educational Content Repurposing Context and Inheritance, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 15(1), pp. 164-170, 2011.
  [link to online publication]-[preprint]
 • D. Giordano, S. Dietze, C. Spampinato, D. Taibi, E. Kaldoudi, N. Dovrolis, E. Mitsopoulou, H.Q. Yu, S. Konstantinidis, B. Charalampos, P. Bamidis (2011). Towards linking educational resources on the web through clustering and enrichment: the mEducator schema. (pp. 121-133) In: L. Despotova-Toleva, V. Anastasov, P. Bamidis (Editors) E-education & E-science. Medical Publishing VAP; Plovdiv, Bulgaria: 2011 (ISBN 978-960-243-682-0)
  [chapter preprint (344kB)]
 • S. Dietze, E. Kaldoudi, N. Dovrolis, H.Q. Yu, and D. Taibi, MetaMorphosis+ – A social network of educational Web resources based on semantic integration of services and data, Demo Paper, in the Proceedings of the 10th International Semantic Web Conference, Bonn, Germany, 23-27 October, 2011.
  [paper_reprint]
 • E. Kaldoudi, N. Dovrolis, and S. Dietze, Information Organization on the Internet based on Heterogeneous Social Networks, ACM SIGDOC’11: The 29th ACM International Conference on Design of Communication, Pisa, Italy, October 3-5, 2011 (pages: 107-114)
  [paper_reprint]-[presentation]
 • N. Dovrolis, T. Stefanut, S. Dietze, H.Q. Yu, C. Valentine and E. Kaldoudi, Semantic Annotation and Linking of Medical Educational Resources, 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Budapest, Hungary, September 14-18, 2011 (pages: 1400-1403) IFMBE Proceedings, vol. 37, 1400-1403, 2011
  [paper_reprint]-[presentation]
 • E. Kaldoudi, N. Dovrolis, D. Giordano, and S. Dietze, Educational Resources as Social Objects in Semantic Social Networks, Proceedings of the ESWC2011: 8th Extended Semantic Web Conference – Linked Learning 2011: 1st International Workshop on eLearning Approaches for the Linked Data Age, Herakleio, Greece, May 29-30, 2011
  [paper_reprint]-[presentation]
 • H.Q. Yu, S. Dietze, N. Li, C. Pedrinaci, D. Taibi, N. Dovrolis, T. Stefanut, E. Kaldoudi and J. Dominque, A Linked Data-driven & Service-oriented Architecture for Sharing Educational Resources, In the Proceedings of the ESWC2011: 8th Extended Semantic Web Conference – Linked Learning 2011: 1st International Workshop on eLearning Approaches for the Linked Data Age, Herakleio, Greece, May 29-30, 2011.
  [paper_reprint]-[presentation]
 • P.D. Bamidis, S. Konstantinidis, C. Bratsas, A.S. Lezaun, F.G. Castilla, S. Dietze, D. Giordano, C. Balasubramaniam, E. Kaldoudi, M. Nikolaidou, C. Pattichis, To 2.0 or To 3.0 ? Contemporary Challenges for Medical Education from the mEducator, Proceedings of Medicine 2.0 (#654, page 26), Stanford USA, September 16-18, 2011
  [link to abstract]

2010

 • M. Nikolaidou, S. Konstantinidis, P.D. Bamidis, E. Kaldoudi, N. Dombros, M. Papadopoulos, D. Kallinikou, Challenges, Restrictions and Opportunities in Licensing Online Educational Material, presented in the 2nd International Conference on Virtual Patients & MedBiquitous Annual Conference, London UK, April 26-28, 2010, and published in Bio-Algorithms and Med-Systems, vol. 6(11), p. 106, 2010
 • E. Kaldoudi, N. Dovrolis, S. Konstantinidis, P. Bamidis, Educational Content Organization and Retrieval via a Social Network, presented in the 2nd International Conference on Virtual Patients & MedBiquitous Annual Conference, London UK, April 26-28, 2010, and published in Bio-Algorithms and Med-Systems, vol. 6(11), p. 71, 2010
  [abstract reprint]-[presentation]
 • Ε. Kaldoudi, S. Konstantinidis, P. Bamidis, Web Advances in Education: Interactive, Collaborative Learning via Web 2.0, Chapter 2 in: A. Tzanavari, N. Tsapatsoulis (eds.), “Affective, Interactive and Cognitive Methods for E-Learning Design: Creating an Optimal Education Experience”, pp. 32-50, Information Science Reference, IGI Global, Hershey, PA, USA, January 2010 (ISBN: 978-1-60566-940-3)
  [book homepage] – [chapter preprint (323kB)]
 • Ε. Kaldoudi, S. Konstantinidis, P. Bamidis, Web 2.0 Approaches for Active, Collaborative Learning in Medicine and Health, Chapter 7 in: S. Mohammed and J. Fiaidhi (eds.), “ Ubiquitous Health and Medical Informatics: The Ubiquity 2.0 Trend and Beyond”, pp. 127-149, IGI Global, Hershey, PA, USA, March 2010 (ISBN: 978-1-61520-777-0)
  [chapter homepage] – [chapter preprint (307kB)]
 • C.A. Frantzidis, C. Bratsas, M.A. Klados, E. Konstantinidis, C.D. Lithari, A.B. Vivas, C.L. Papadelis, E. Kaldoudi, C. Pappas, P.D. Bamidis, On the Classification of Emotional Biosignals Evoked While Viewing Affective Pictures: An Integrated Data-Mining-Based Approach for Healthcare Applications, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 14(2), pp. 309-318, 2010
  [link to online publication]
 • S. Konstantinidis, P.D. Bamidis, D. Giordano, E. Kaldoudi, C. Pappas, and V. Smothers, A tool to enhance the sharing of digital health resources – the Healthcare LOM Editor, in Proceedings of CBMS2010: 23rd IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, Oct 12-15, 2010, Perth, Australia, pp. 162-165. Proceedings – IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems , art. no. 6042634 , pp. 162-165
  [paper]
 • E. Kaldoudi, and V. Vargemezis, Renal Telemedicine and Telehealth – Where Do We Stand?, In P.D. Bamidis and N. Pallikarakis (Eds.): – IFMBE Proceedings MEDICON 2010, the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, Chalkidiki, Greece, May 27-30, 2010, vol. 29, pp. 920–923, 2010.
  [paper_reprint]-[presentation]
 • S. Konstantinidis, N. Dovrolis, E. Kaldoudi, and P.D. Bamidis, Geotagged Repurposed Educational Content through mEducator Social Network Enhances Biomedical Engineering Education, In P.D. Bamidis and N. Pallikarakis (Eds.): – IFMBE Proceedings (MEDICON 2010, the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, Chalkidiki, Greece, May 27-30, 2010), vol. 29, pp. 967–970, 2010.
  [paper reprint]
 • S.T. Konstantinidis, M. Nikolaidou, M. Papadopoulos, P.D. Bamidis, E. Kaldoudi, N. Dombros and D. Kallinikou, Intellectual Property Rights and the online sharing of medical educational content: a focus group study accounting for educator and student perspectives, in Proceedings of conference of Association of Medical Education in Europe (AMEE 2010), Sep 4-8, 2010, Glasgow, UK, pp. 328-329
  [abstract]
 • N. Dovrolis, K. Zigeridou, and E. Kaldoudi, A Semantically Linked Virtual Community for Sharing Educational Resources in Biological Sciences, p. 33 in the Proceedings of HSCBB_10: The 5th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics, Alexandroupolis, Greece, 17-19 October 2010.
  [presentation]
 • E. Kaldoudi, and N. Dovrolis, Sharing and Linking Medical Educational Resources on the Semantic Web – The MetaMorphosis Network Experience, 6th International Conference of Aerospace Medicine, Thessaloniki, Greece, 22-26 September 2010
  [presentation]
 • E. Kaldoudi, K. Zigeridou, Content Sharing Functional Requirements: Survey Results, 2nd International Workshop on Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education, Plovdiv, Bulgaria, 21 January 2010
  [presentation]
 • D. Giordano, and E. Kaldoudi, Managing Repurposed Content, 2nd International Workshop on Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education, Plovdiv, Bulgaria, 21 January 2010
  [presentation]

2009

 • S. Konstantinidis, E. Kaldoudi, P. Bamidis, Enabling Content Sharing in Contemporary Medical Education: A Review of Technical Standards, The Journal on Information Technology in Healthcare, vol. 7(6), pp. 363-375, 2009.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, A. Chatzopoulou, V. Vargemezis, Adopting the STARE-HI Guidelines for the Evaluation of Home Care Telehealth Applications: An Interpretive Approach, The Journal on Information Technology in Healthcare, vol. 7(5), pp. 293-303, 2009.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, N. Dovrolis, S. Konstantinidis, P. Bamidis, Social Networking for Learning Object Repurposing in Medical Education, The Journal on Information Technology in Healthcare, vol. 7(4), pp. 233–243, 2009.
  [paper reprint]
 • N. Dovrolis, S. Konstantinidis, P. Bamidis, and E. Kaldoudi, Depicting Educational Content Re-purposing Context and Inheritance, ITAB2009: 9th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Larnaca, Cyprus, November 5-7, 2009
  [paper reprint]-[presentation]
 • P. Bamidis, E. Kaldoudi, and C. Pattichis. From Taxonomies to Folksonomies in Medical Education, ITAB2009: 9th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Larnaca, Cyprus, November 5-7, 2009
  [paper reprint]-[presentation]
 • P.D. Bamidis, E. Kaldoudi, and C. Pattichis, mEducator: A Best Practice Network for Re-purposing and Sharing Medical Educational Multi-Type Content, in the Proceedings of PRO-VE’09: 10th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises, Thessaloniki, Greece, 7-9 October 2009 (A Springer Publication), pp. 769-776. Best Paper Award IFIP Advances in Information and Communication Technology 307 , pp. 769-776
  [paper reprint]
 • S. Konstantinidis, P. Bamidis, and Ε. Kaldoudi, A Prototype Virtual Collaboration Environment for Sharing Medical Educational Content, BCI2009: 4th Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, Greece, September 17- 19, 2009, pp. 169-174.
  [paper reprint]
 • S. Konstantinidis, P. Bamidis, and E. Kaldoudi, Active blended learning in medical education – Combination of WEB 2.0 problem based learning and computer based audience response systems, CBMS 2009: 22nd IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, Albuquerque, NM, USA, 2-5 August, 2009 Proceedings – IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems , art. no. 5255412
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, N. Dovrolis, S. Konstantinidis, and P. Bamidis, Social Networking for Learning Object Repurposing in Medical Education, ICICTH2009: 7th International Conference on Information & Communication Technologies in Health, Samos, Greece, July 16-18, 2009, pp. 128-136.
  [paper reprint]-[presentation]
 • E. Kaldoudi, A. Chatzopoulou, and V. Vargemezis, Adopting the STARE-HI Guidelines for the Evaluation of Home Care Telehealth Applications: An Interpretive Approach, ICICTH2009: 7th International Conference on Information & Communication Technologies in Health, Samos, Greece, July 16-18, 2009, pp. 65-73.
  [paper reprint]-[presentation]
 • S. Konstantinidis, E. Kaldoudi, and P. Bamidis, Enabling Content Sharing in Contemporary Medical Education: A Review of Technical Standards, ICICTH2009: 7th International Conference on Information & Communication Technologies in Health, Samos, Greece, July 16-18, 2009, pp. 118-127.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, A. Chatzopoulou, and V. Vargemezis, An Interpretive Approach in the Evaluation of Homecare Telematics Interventions, PETRA2009: 2nd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, Corfu, Greece, June 9-13, 2009.
  [paper reprint]-[presentation]
 • E. Kaldoudi, P. Bamidis, and C. Pattichis, Multi-Type Content Repurposing and Sharing in Medical Education, Proceedings of INTED2009: International Technology, Education and Development Conference, pp. 5129-5139, Valencia, Spain, March 9-11, 2009
  [paper reprint]-[presentation]
 • P. Bamidis, S. Konstantinidis, C. Bratsas, and E. Kaldoudi, Enhancing Medical Curricula via Online Problem Based Learning – Experiences using Web 2.0 Technologies, Proceedings of INTED2009: International Technology, Education and Development Conference, pp. 5221-5230,Valencia, March 9-11, 2009
  [paper reprint]-[presentation]
 • P. Antoniou, E. Delidou, and E. Kaldoudi, Astronomy Education for the Public via Web Technologies. From the e-Library, through the e-Classroom, towards the e-Facilitator, Proceedings of INTED2009: International Technology, Education and Development Conference, pp. 5063-5070, Valencia, March 9-11, 2009
  [paper reprint]-[presentation]
 • P.D. Bamidis, S. Konstantinidis, C. Bratsas, and E. Kaldoudi, Research Issues of User-generated Medical Education Content, Medicine 2.0, Toronto, Canada, 17-18 September 2009.
  [link to abstract]

2008

 • ‏P.E. Antoniou, E. Kaldoudi, MR Imaged Polymer Gel Radiation Dosimetry: Disclosed yet Unpatented, Recent Patents on Biomedical Engineering, vol. 1(3), pp. 203-212, 2008
  [link to online publication]-[paper preprint]

 • P. Antoniou, P. Bousbouras, R. Sandaltzopoulos, E. Kaldoudi, Investigating the potential of polymer gel dosimetry for interventional radiology. First results, Physics in Medicine and Biology, vol. 53(8), pp. N127-N136, 2008.
  [link to online publication]-[paper preprint]

 • P. Bamidis, S. Constantinidis, E. Kaldoudi, N. Maglaveras, C. Pappas, The Use of Web 2.0 in Teaching Medical Informatics to Postgraduate Medical Students: First Experiences,  presented in: Medicine 2.0, Toronto, Canada, September 4-5, 2008, and published in: Journal of  Medical  Internet Research, vol. 10(3):e22, p. 22-23,  2008
 • P. Antoniou, E. Delidou, K. Aggeioplasti, and E. Kaldoudi, Astronomy Education for the Public via Emerging Internet Technologies, Proceedings of the ICERI 2008: International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain, November 17-19, 2008
  [paper reprint]-[presentation]
 • E. Kaldoudi, P.D. Bamidis, M. Papaioakeim, and V. Vargemezis, Problem-Based Learning via Web 2.0 Technologies, Proceedings of CBMS 2008: The 21th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, Special Track: Technology Enhanced Learning in Medical Education, pp. 391-396, Jyväskylä, Finland, June 17-19, 2008 art. no. 4562023 , pp. 391-396
  [paper reprint]-[presentation]
 • P.D. Bamidis, S. Constantinidis, E. Kaldoudi, C. Bratsas, M. Nikolaidou, D. Koufogiannis, N. Maglaveras, C. Pappas, New Approaches in Teaching Medical Informatics to Medical Students, Proceedings of CBMS 2008: The 21th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, Special Track: Technology Enhanced Learning in Medical Education, Jyväskylä, Finland, June 17-19, 2008, pp.385-390 art. no. 4562022 , pp. 385-390
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, M. Papaioakeim, P.M. Bamidis, and V. Vargemezis, Towards Expert Content Sharing in Medical Education, Proceedings of INTED2008: International Technology, Education and Development Conference, Valencia, March 3-5, 2008
  [paper reprint]-[presentation]
 • P.D. Bamidis, S. Constantinidis, M. Nikolaidou, C. Bratsas, E. Kaldoudi, N. Maglaveras, D. Koufogiannis, and C. Pappas, Online Medical Informatics Education: Efforts to Realign Classic Approaches with new Developments, Poster Abstract in MIE 2008, Göteborg, May 26-28, 2008
  [abstract]
 • P. Bamidis, S. Constantinidis , E. Kaldoudi, N. Maglaveras, C. Pappas, The use of Web 2.0 in teaching Medical Informatics to postgraduate medical students: first experiences, Medicine 2.0, Toronto, Canada, 4-5 September, 2008 (p. 22-23)
  [abstract]
 • E. Kaldoudi, Towards Content Sharing in Medical Education, Workshop on e-Learning in Medical Education, Patras, Greece, December 19, 2008.
  [presentation]
 • E. Kaldoudi, Telecare in Peritoneal Dialysis from the eLearning Perspective, Workshop on eLearning in Medicine, Nicosia, Cyprus, November 15, 2008
  [presentation]
 • E. Kaldoudi, PBL Using Web 2.0, Workshop on eLearning in Medicine, Nicosia, Cyprus, November 15, 2008
  [presentation]
 • P. Bamidis, S. Konstantinidis, E. Kaldoudi, C. Bratsas, M.M. Nikolaidou, D. Koufogiannis, N. Maglaveras, and C. Pappas, New Approaches in Teaching Medical Informatics to Medical Students, Workshop on eLearning in Medicine, Nicosia, Cyprus, November 15, 2008
  [presentation]
 • E. Kaldoudi, and V. Vargemezis, Telecare in Peritoneal Dialysis – Current trends and design considerations, International Workshop on “Home telemonitoring, and its status in Cyprus, Greece, and Italy”, Thessaloniki, September 1, 2008.
  [presentation]
 • A. Chatzopoulou, and E. Kaldoudi, Evaluation of Telecare Services, International Workshop on “Home telemonitoring, and its status in Cyprus, Greece, and Italy”, Thessaloniki, September 1, 2008.
  [presentation]

‏2007

 • E. Kaldoudi, P. Passadakis, S. Panagoutsos, V. Vargemezis, Homecare Telematics for Peritoneal Dialysis, Journal on Information Technology in Healthcare, vol. 5(6), pp. 372-378, 2007.
  [paper reprint]
 • ‏E. Kaldoudi, P. Passadakis, S. Panagoutsos, and V. Vargemezis, Home Care Telematics for Peritoneal Dialysis: Field Analysis and Design Considerations, ICICTH2007: 5th International Conference on Information & Communication Technologies in Health, Samos, July 5-7, 2007
  [paper reprint]

 • ‏E. Kaldoudi, M. Papaioakeim, S. Konstantinidis, and P.D. Bamidis, Virtual Collaborative Academic Education in Medicine, ICICTH2007: 5th International Conference on Information & Communication Technologies in Health, Samos, July 5-7, 2007
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, P. Passadakis, S. Panagoutsos, and V. Vargemezis, Home Care Telematics for Peritoneal Dialysis: Field Analysis and Design Considerations, ICICTH2007: 5th International Conference on Information & Communication Technologies in Health, Samos, July 5-7, 2007
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, M. Papaioakeim, S. Konstantinidis, and P.D. Bamidis, Virtual Collaborative Academic Education in Medicine, ICICTH2007: 5th International Conference on Information & Communication Technologies in Health, Samos, July 5-7, 2007
  [paper reprint]
 • Ε. Kaldoudi, Problem-Based Learning via the Web – Supporting Student Collaboration and Instructor’s Presence, International Workshop on “Medical Education: Current Trends and Challenges”, Alexandroupolis, December 14-15, 2007.
  [presentation]
 • P. Antoniou , E. Delidou, A. Aggeioplasti, D. Prasopoulos, and E. Kaldoudi, Astronomy Education for the Public: Conventional Practices and Emerging Paradigms, 8th Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονομίας, Θάσος, 13-15 Σεπτεμβρίου 2007.
  [presentation]

2006

 • E. Kaldoudi, D. Karaiskakis, A Service Based Approach for Medical Image Distribution in Healthcare Intranets, Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol.81(2), p. 117-127, 2006.
  [link to online publication]-[paper reprint]
 • E. Kaldoudi, D. Karaiskakis, P. Antoniou, D. Xinidis, and J. Manavis, Teaching Files as Learning Modules in Undergraduate Medical Education, ITAB 2006: IEEE International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, Ioannina, Greece, October 26-28, 2006
  [paper reprint]-[presentation]
 • Μ. Papaioakeim, E. Kaldoudi, V. Vargemezis, and K. Simopoulos, Confronting the Problem of Ever Expanding Core Knowledge and the Necessity of Handling Overspecialized Disciplines in Medical Education, ITAB 2006: IEEE International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, Ioannina, Greece, October 26-28, 2006
  [paper reprint]
 • P.D. Bamidis, P. Angelidis, and E. Kaldoudi, Introducing Telemedicine and Telehealth in Undergraduate Medical Education, ITAB 2006: IEEE International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, Ioannina, Greece, October 26-28, 2006
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, D. Karaiskakis, P. Antoniou, D. Xinidis, and J. Manavis, An Academic Teaching File Authoring Environment to Support Higher Education in Medicine, Proceedings of ICICTH 2006: The 4th International Conference on Information Communication Technologies in Health, pp. 27-33, Samos, Greece, July 13-15, 2006
  [paper reprint]-[presentation]
 • J. Manavis, E. Kaldoudi, and S. Touloupidis, Pelvic Fistulas, The Book of Abstracts of ESUR 2006: The 13th European Symposium on Urogenital Radiology, Cairo, 8-11 September, 2006, p. 149
  [abstract]-[poster]
 • J. Manavis, E. Kaldoudi, and V. Liberis, Ovarian ectopic pregnancy: evaluation by transabdominal color Doppler US in the emergency ward, The Book of Abstracts of ESUR 2006: The 13th European Symposium on Urogenital Radiology, Cairo, 8-11 September, 2006, p. 148
  [abstract]-[poster]

2005

 • A. Delistamatis, M. Mantatzis, E. Kaldoudi, D. Ouzounis, P. Prassopoulos, Web Based System for Handling DICOM Structured Report Documents from PACS for Educational and Research Purposes, presented in: ECR 2005: The 17th European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 4-8, 2005, & published in: European Radiology, vol. 15, sup. 1, p. 183, 2005.
  [abstract reprint]
 • E. Kaldoudi, Internet and Health: Current Advances, Archives of Hellenic Medicine, vol. 22(6), pp. 634-645, 2005. (in Greek)
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, D. Karaiskakis, J. Manavis, Web Service Based Information Retrieval in Conventional DICOM Repositories to Support Teaching and Research in Radiology, Journal for Quality of Life Research, vol. 3(2)S1, pp.24-28, 2005.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, D. Karaiskakis, and J. Manavis, Clinical Information Retrieval to Support Teaching and Research in Radiology, Proceedings of the 10th International Symposium on Health Information Management Research – iSHMIR 2005, pp. 284-293, Thessaloniki, Greece, September 22-24, 2005
  ‏[pape reprint]-[presentation]
 • E. Kaldoudi, D. Karaiskakis, and J. Manavis, Web Service Based Information Retrieval in Conventional DICOM Repositories to Support Teaching and Research in Radiology, ICICHT 2005: 3rd International Conference on Information Communication Technologies in Health, pp. 37-42, Samos, Greece, July 7-9, 2005
  [paper reprint]-[presentation]
 • J. Manavis, E. Kaldoudi, P. Antoniou, S. Deftereos, and S. Touloupidis, Magnetic resonance imaging of normal and benign conditions of the urinary bladder, The Book of Abstracts of ESUR 2005: The 12th European Symposium on Urogenital Radiology, Ljubljana, Slovenia, 8-11 September 2005, p.147
  [abstract]-[poster]

2004

 • A. Delistamatis, E. Kaldoudi, G. Ouzounis, P. Prassopoulos, Web Service Interface for Conventional DICOM Sources, presented in: ECR 2004: The 16th European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 5-9, 2004, & published in: European Radiology, vol. 14, sup.2, p.146, 2004.
  [abstract reprint]-[presentation]
 • E. Kaldoudi, V. Vargemezis, K. Simopoulos, Information and Communication Technologies
  in Medical Undergraduate Education, Journal for Quality of Life Research, vol. 2(1), pp. 33-37, 2004.
  [paper reprint]
 • A. Delistamatis, E. Kaldoudi, Internet Technologies for the Distribution of DICOM Structured Reports Within Healthcare Intranets, Journal for Quality of Life Research, vol. 2(1), pp.128-132, 2004.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, V. Vargemezis, and Κ. Simopoulos, Information and Communication Technologies in Medical Undergraduate Education, Proceedings of ICICHT 2004: 2nd International Conference on Information Communication Technologies in Health, pp. 129-134, Samos, Greece, July 8-10, 2004.
  [paper reprint]-[presentation]
 • A. Delistamatis, and E. Kaldoudi, Internet Technologies for the Distribution of DICOM Structured Reports within Healthcare Intranets, ICICHT 2004: 2nd International Conference on Information Communication Technologies in Health, pp. 334-339, Samos, Greece, July 8-10, 2004.
  [paper reprint]-[presentation]

2003

 • E. Kaldoudi, Internet in Healthcare, DUTH Resources Management Company, Xanthi, 2003 [Book in Greek]

2000-1996

 • Ε. Kaldoudi, S. Deftereos, J. Manavis, The Implications of Relaxation Times in Magnetic Resonance Imaging, Greek Radiology, vol. (3), 313-324, 2000. (in Greek)
  [paper reprint]
 • M. Zikos, E. Kaldoudi, and S.C. Orphanoudakis, PLEGMA: An Agent-Based Architecture for Developing Network-Centric Information Processing Services, AACE’98: Agents, ALife and Computational Economics Workshop, Hewlett-Packard Research Labs, Bristol, UK, June 24-25, 1998.
  [presentation]
 • M. Zikos, E. Kaldoudi, S.C. Orphanoudakis, DIPE: A Distributed Environment for Medical Image Processing, Studies in Health Technology and Informatics, vol. 43, Pt. B, pp. 465-469, 1997.
  [link to online publication]-[preprint]
 • E. Kaldoudi, M. Zikos, E. Leisch, and S.C. Orphanoudakis, Agent-Based Workflow Processing for Functional Integration and Process Re-engineering in the Health Care Domain, Proceedings of EuroPACS’97, Pisa, Italy, September 25-27, 1997. (pp. 247-250)
  [paper reprint]-[presentation]
 • M. Zikos, E. Kaldoudi, and S.C. Orphanoudakis, Image Processing within an Integrated Teleradiology Services Network, CAR’97, Berlin, Austria, June 25-28, 1997. Book of Proceedings, p. 1027.
  [abstract]-[poster]
 • S.C. Orphanoudakis, E. Kaldoudi, M. Tsiknakis, Technological Advances in Teleradiology, European Journal of Radiology, vol. 22, pp. 205-217, 1996.
  [link to online publication]-[preprint]

1995-1990

 • E. Kaldoudi, Fat and Water Signals in Nuclear Magnetic Resonance Imaging, Ph.D. Thesis, University College London, University of London, England, 1994
  [PhD thesis reprint scanned pp. 1-106 (38.2MB)] – [PhD thesis reprint scanned pp. 107-234 (46.4MB)]
 • G.N.H. Waller, S.C.R. Williams, M.J. Cookson, E. Kaldoudi, Preliminary Analysis of Elasmobranch Tissue Using Magnetic Resonance Imaging, Magnetic Resonance Imaging, vol. 12(3), pp. 535-539, 1994.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, S.C.R. Williams, G.J. Barker, P.S. Tofts, A Chemical Shift Selective Inversion Recovery Sequence for Fat-Suppressed MRI: Theory and Experimental Validation, Magnetic Resonance Imaging, vol. 11(3), pp. 341-355, 1993.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, S.C.R. Williams, Relaxation Time Measurements in Nuclear Magnetic Resonance Imaging: Part I: Longitudinal Relaxation Time, Concepts in Magnetic Resonance, vol. 5(3), pp. 217-242, 1993.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, S.C.R. Williams, G.J. Barker, P.S. Tofts, Fat-Suppression in MRI: Comparison of a Robust, Hybrid Method with Conventional Techniques, presented in the British Institute of Radiology & Roentgen Society Meeting: “Progress in In-Vivo Magnetic Resonance: A Review of UK and International Activities”, London, October 1992, & published in: British Journal of Radiology, vol. 66, p. 957, 1993.
 • E. Kaldoudi, S.C.R. Williams, G.J. Barker, and P.S. Tofts, A Modified IR Sequence for Multislice Fluid Attenuated MRI, 12th SMRM, New York, USA, August 14-20, 1993, Book of Abstracts, vol. 3, #1231.
  [abstract]
 • E. Kaldoudi, S.C.R. Williams, Fat and Water Differentiation by Nuclear Magnetic Resonance Imaging, Concepts in Magnetic Resonance, vol. 4(1), pp. 53-71, 1992.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, S.C.R. Williams, Chart: Fat and Water Differentiation by Nuclear Magnetic Resonance Imaging, Concepts in Magnetic Resonance, vol. 4(2), pp. 162-165, 1992.
  [paper reprint]

before 1990

 • G. Kitis, E. Kaldoudi, S. Charalambous, Thermoluminescence Dose Response of Quartz as a Function of Irradiation Temperature, Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 23, pp. 945-949, 1990.
  [paper reprint]
 • E. Kaldoudi, Thermoluminescence Dose Response of Quartz as a Function of Irradiation Temperature, Senior Thesis, Department of Physics , Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 1987  [in Greek]
  [BSc thesis reprint scanned (20.9 MB)]

 • E. Kaldoudi, Body Composition Studies Using Bioelectric Impedance Measurements, M.Sc. Thesis, Physics Department, University of Surrey, England, 1989.
  [MSc thesis reprint (0.5MB)]

Top