Προσκεκλημένες Ομιλίες

 1.  Ε. Καλδούδη, Η Γυναικεία Παρουσία στην Ερευνητική Κοινότητα, 2019 Βραδιά Ερευνητή, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Ξάνθη, 27 Σεπτεμβρίου 2019
  [διαφάνειες]
 2. E. Καλδούδη, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ακαδημία Πολιτών, Τμήμα “Αγωγή Πολιτών”, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κομοτηνή, 23 Ιανουαρίου 2019
  [διαφάνειες
  ]

 3. Ε. Καλδούδη, Γ. Δροσάτος, Ενδυνάμωση Ασθενών Καρδιονεφρικής Νόσου με βάση την Εξατομικευμένη Πρόβλεψη Κινδύνου, Ημερίδα για την “Υποστήριξη Ατόμων με Καρδιοπάθεια και η Συμβολή των Φροντιστών τους”, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, 3 Μαϊου 2018
  [διαφάνειες]
 4. E. Καλδούδη, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ακαδημία Πολιτών, Τμήμα “Αγωγή Πολιτών”, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 7 Μαρτίου 2018
  [διαφάνειες]
 5. Ε. Καλδούδη, Γυμνοί ως το Κόκαλο: Η διαγνωστική απεικόνιση στη σύγχρονη ιατρική, Ακαδημία Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Τμήμα “Ιατρική στη Σύγχρονη Κοινωνία”, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 7 Φεβρουαρίου 2018
  [διαφάνειες]

 6. E. Καλδούδη, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ακαδημία Πολιτών, Τμήμα “Λόγος και Άνθρωπος”, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κομοτηνή, 6 Δεκεμβρίου 2017
  [διαφάνειες]
 7. E. Καλδούδη, eHealth, Πάνελ Βιοϊατρικής Μηχανικής, 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Υπολογιστών, Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2017
  [διαφάνειες]
 8. E. Kaldoudi, Information on EAMBES – new web site and its services to members, EMBEC 2017 & NBC 2017: Joint Conference of  of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, 11-15 June, 2017
  [διαφάνειες]
 9. E. Kaldoudi, Research Funding in EU, Panel on European Project Space, HealthInf 2017: 10th International Conference on Health Informatics, Porto, Portugal, 21-23 February 2017
  [διαφάνειες] – [conference site]
 10. E. Καλδούδη, Όλοι Μαζί για Ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, 7 Φεβρουαρίου 2017
  [διαφάνειες] – [presentation on slideshare]
 11. E. Καλδούδη, Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο για Εκπαίδευση και Επιστημονική Κατάρτιση, Ακαδημία Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 18 Ιανουαρίου 2017
  [διαφάνειες] – [presentation on slideshare]
 12. E. Kaldoudi, Gender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded Project, Invited Talk, Special Session on Women in Medical and Biological Engineering, MEDICON 2016, Paphos, Cyprus, 2 April 2016
  [διαφάνειες] – [presentation on slideshare] – [MEDICON 2016]
 13. E. Καλδούδη, Είμαστε φτιαγμένοι από … αστερόσκονη: Η οργάνωση του μικρόκοσμου στη σύγχρονη φυσική, Ακαδημία Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 30 Μαρτίου 2016
  [διαφάνειες] – [presentation on slideshare] – [Ακαδημία Πολιτών]
 14. Ε. Καλδούδη, Γυμνοί ως το Κόκαλο: Η διαγνωστική απεικόνιση στη σύγχρονη ιατρική, Ακαδημία Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 17 Φεβρουαρίου 2016
  [διαφάνειες] – [presentation on slideshare] – [Ακαδημία Πολιτών]
 15. E. Kaldoudi, CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for cardiorenal disease and comorbidities, HealthInf 2016: 9th International Conference on Health Informatics, part of BIOSTEC, Rome, Italy, 21-23 February, 2016
  [διαφάνειες] – [presentation on slideshare] – [BIOSTEC 2016]
 16. E. Kaldoudi, Empowering Patients Through Information Technologies, Keynote Speech, IUPESM 2015: World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 7-12 June, 2015
  [abstract]-[διαφάνειες]-[presentation on slideshare]
 17. Ε. Καλδούδη, Τεχνολογίες για την Υποστήριξη της Ιατρικής Εκπαίδευσης, 2ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής, ΔΠΘ, 9 Μαϊου 2015
  [διαφάνειες]-[presentation on slideshare]
 18. Ε. Kaldoudi, European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES), ELEVIT 2015: 6th Panhellenic Conference on Biomedical Technology, Athens, Greece, 8 May 2015
  [διαφάνειες]
 19. E. Καλδούδη, Νέες Τεχνολογίες στην Ιατρική Εκπαίδευση: Εκπαιδεύοντας τον Ασθενή, Συνάντηση Εργασίας στην Ιατρική Εκπαίδευση και Έρευνα στον 21ο Αιώνα, Λάρισα, 10 Οκτωβρίου 2014
  [διαφάνειες]-[presentation on slideshare]
 20. E. Kaldoudi, Women in Science, Workshop on Current Status and Trends in the Career Development of Biomedical Engineers, Marie Curie Career Integration Grants (CIG) (FP7, PCIG09-GA-2011-293846), “PHASETOMO: Development of a three-dimensional Reconstruction Algorithm for Phase Contrast Breast Tomosynthesis”, Varna, Bulgaria, 8 April 2013.
  [διαφάνειες]
 21. Ε. Καλδούδη, Συμμετοχικός και Σημασιολογικός Ιστός στην Υποστήριξη της Ιατρικής Εκπαίδευσης, Στρογγυλή Τράπεζα “Η Ιατρική Εκπαίδευση στη Χώρα μας: Παρούσα Κατάσταση”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα, 25-27 Νοεμβρίου 2011
  [διαφάνειες]
 22. E. Kaldoudi, Surviving in the Academy: Issues and Challenges in Gender (In)Equality in Science & Engineering Higher Education, presented in the 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Budapest, Hungary, September 14-18, 2011
  [διαφάνειες]
 23. Ε. Καλδούδη, Ηλεκτρονική Μάθηση στην Υγεία, 37ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Καθημερινή Πράξη, 17-20 Μαϊου 2011
  [διαφάνειες]
 24. EΕ. Καλδούδη, Ιατρική Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προκλήσεις και Εξελίξεις, Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2011
  [διαφάνειες]
 25. E. Kaldoudi, Women in Science and Engineering – The Greek Reality, MEDICON 2010: the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, Chalkidiki, Greece, May 27-30, 2010
  [διαφάνειες]
 26. Ε. Καλδούδη, Κοινωνικά Δίκτυα και Εκπαιδευτικό Υλικό – Προς ένα Αναδυόμενο, Συλλογικό Δάσκαλο, Προπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Λάρισα 14-15 Μαϊου, 2010
  [διαφάνειες]
 27. Ε. Καλδούδη, Διαδίκτυο και Υγεία, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, 2-5 Δεκεμβρίου 2009
  [διαφάνειες]
 28. Ε. Καλδούδη, Ανταλλαγή, Τροποποίηση και Αναπροσαρμογή Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Υλικού. Προς Έναν Αναδυόμενο, Συλλογικό Δάσκαλο, Κυθηραϊκές Ημέρες Υπέρτασης και Νεφρολογίας, Στρογγυλό Τραπέζι «Εκπαίδευση στην Ιατρική: Προκλήσεις και Εξελίξεις», Κύθηρα, 2-5 Σεπτεμβρίου 2009
  [διαφάνειες]
 29. Ε. Καλδούδη, Εκπαίδευση με βάση το πρόβλημα και Web 2.0, Ημερίδα «Υγεία και Πληροφορική: Επιτεύγματα και Προοπτικές» ΜΠΣ «Ιατρική Πληροφορική», Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 4 Δεκέμβρη 2008
  [διαφάνειες]
 30. E. Kaldoudi, FP7: Capacities, Research Potential Program, DUTH, Alexandroupoli, Greece, 17 April 2008
  [διαφάνειες]
 31. E. Καλδούδη, Το Μέλλον για τα Συστήματα Διαχείρισης Ακτινολογικής Εικόνας (PACS), 13ο Διαπανεπιστημιακλο Συνέδριο Ακτινολογίας, Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2003
  [διαφάνειες]
 32. E. Καλδούδη, Τηλεϊατρική, Τεχνικό Λύκειο Κομοτηνής, 30 Μαρτίου 2003
  [διαφάνειες]
 33. E. Καλδούδη, Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 8 Δεκεμβρίου 2000
  [διαφάνειες]
 34. E. Καλδούδη, Φυσική Αλληλεπίδρασης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας και Ύλης, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 8 Δεκεμβρίου 2000
  [διαφάνειες]
 35. E. Kaldoudi, Towards Integrated Regional and Trans-Regional Healthcare Networks and Services, Workshop of the ERCIM Working Group “Health and Information Technology, Sankt Augustin, Bonn, Germany, May 26, 1998
  [διαφάνειες]
 36. E. Kaldoudi, An Agent-Based Architecture for Information Processing Services, Kick-off Meeting of the EU funded TMR Project TACIT: Theory and Applications of Continuous Interaction Techniques, St. Francois Longchamp, France, 5 February 1998
  [διαφάνειες]
 37. E. Kaldoudi, Processing Services in Visual Information Systems, Invited Talk, MBI Seminar Medizinische Bildverarbeitung”, Division of Medical and Biological Informatics, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany, July 1, 1997.
  [διαφάνειες]
 38. E. Kaldoudi, Regions and Segmentation, Seminar within the undergraduate course “C-472: Machine Vision”, Computer Science Dept. University of Crete, Greece, 20 February 1997.
  [διαφάνειες]
 39. E. Kaldoudi, Software Agents, Seminar within the undergraduate course “C-472: Machine Vision”, Computer Science Dept. University of Crete, Greece, 13 February 1997.
  [διαφάνειες]
 40. Ε. Καλδούδη, Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός Υδρογόνου: Απεικόνιση και Διαχωρισμός Νερού και Λιπιδίων, Προσκεκλημένη Ομιλία, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1994
  [διαφάνειες]